ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plKadraDyrektor
Izabela Nowak-Piłka

 


Wicedyrektor

 

Ewa Grzywacz


24.jpg


Język polski
Ewa Grzywacz
Lidia Kalicińska
Anna Narębska-Bal
Katarzyna Mikulska
Piotr Ślusarczyk
Anna Wodzyńska

Język angielski
(Dorota Baranowska)
Sebastian Bednarz
Robert Boroch
Barbara Kondraciuk
Izabela Rataj
(Julita Rusin)
Lidia Zaremba


Język niemiecki
Ryszarda Kamińska

Język rosyjski
Ryszarda Kamińska

Język hiszpański
German Santos Cordero

Język francuski
Anna Jędrzejewska

Język włoski
Beata Białobrzeska

Matematyka
Daniel Puchalski
Mariusz Tureniec
Zofia Kurkowska

Historia
Małgorzata Geresz
Zbigniew Pawłowski
Roman Tusiewicz
Małgorzata Zielińska


Wiedza o społeczeństwie
Małgorzata Geresz
Małgorzata Zielińska

WiedzaBarbara Godzisz-Piluś o kulturze
Barbara Godzisz-Piluś
Ewa Grzywacz

Geografia
Paulina Jakubiak
Wanda Kopiś


Informatyka
Arkadiusz Momot


Biologia
Izabela Sokół-Oziemblewska

Chemia
Ewa Kotarska-Pogorzelska

Fizyka
Karol Kakarenko

Edukacja dla bezpieczeństwa

Izabela Nowak-Piłka

Przedsiębiorczość
Zygmunt Kawecki

Wychowanie fizyczne
Marta Staszewska
Adrianna Wardecka
Rafał Niemira
(Wojciech Tabor)


Religia
Mariola Andrychowska-Kozłowska

Zajęcia specjalistyczne
podinsp. Anna Jakubowska
Agata Smuk (LOT)
płk rezerwy Jarosław Sosiński
Jacek Turczyk


Biblioteka
Lidia Kalicińska

Pedagog szkolny
Magdalena Sitnicka

Facebook

Gdzie jesteśmy?