ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plKadraDyrektor
Izabela Nowak-Piłka

 


Wicedyrektor

 

Ewa Grzywacz


24.jpg


Język polski
Ewa Grzywacz
Lidia Kalicińska
Anna Narębska-Bal
Katarzyna Mikulska
Piotr Ślusarczyk
Anna Wodzyńska
Sylwia Wójcik

Język angielski
(Dorota Baranowska)
Sebastian Bednarz
Wioletta Golus
Barbara Kondraciuk
Izabela Rataj
(Julita Rusin)
Lidia Zaremba

Język niemiecki
Ryszarda Kamińska

Język rosyjski
Ryszarda Kamińska

Język hiszpański
German Santos Cordero

Język francuski
Ewa Wróbel

Język włoski
Beata Białobrzeska

Matematyka
Karol Kakarenko
Agnieszka Książek
Daniel Puchalski
Mariusz Tureniec
Joanna Zając

Historia
Małgorzata Geresz
Sebastian Wojciechowski
Małgorzata Zielińska

Wiedza o społeczeństwie
Małgorzata Geresz
Małgorzata Zielińska

Wiedza o kulturze
Ewa Grzywacz

Geografia
Elżbieta Kołeczek
Paulina Jakubiak

Informatyka
Agnieszka Książek


Biologia
Izabela Sokół-Oziemblewska

Chemia
Ewa Kotarska-Pogorzelska

Fizyka
Karol Kakarenko

Edukacja dla bezpieczeństwa

Izabela Nowak-Piłka

Przedsiębiorczość
Zygmunt Kawecki

Wychowanie fizyczne
Sylwia Cichocka
Marta Staszewska
Wojciech Tabor

Religia
Mariola Andrychowska-Kozłowska

Zajęcia specjalistyczne
kpt. Adrian Bralewski
podinsp. Anna Jakubowska
Agata Smuk (LOT)
płk rezerwy Jarosław Sosiński


Biblioteka
Lidia Kalicińska

Pedagog szkolny
Jolanta Tyburcy, Oliwia Pogodzińska

Facebook

Gdzie jesteśmy?