ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Spotkanie z p. Mariolą Pryzwan >> Powrót <<

30 listopada odbyło się w naszej czytelni spotkanie uczniów z klas III z panią Mariolą Pryzwan – bibliotekarką i pisarką. Spotkanie, poświęcone Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przybliżyło słuchaczom nie tylko twórczość, ale i niezwykłe losy poetki – kobiety wrażliwej i nietuzinkowej. Pani Mariola Pryzwan jest autorką książki „Lilka. Wspomnienia o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”.

Spotkanie zorganizowały: Bogusława Kruza i Katarzyna Wyszomirska.Facebook

Gdzie jesteśmy?