ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Quiz wiedzy o Marszałku - Nagroda Dyrektora dla klasy 2W -24.05.2019 >> Powrót <<

Taniec i okrzyki tryumfu towarzyszyły ostatnim momentom Quizu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, a gra  toczyła się o wielką stawkę, gdyż nagrodą od tego roku szkolnego jest  mosiężna  statuetka Marszałka rodem z karykatur Zdzisława Czermańskiego .

24 maja odbyła się  III edycja zmagań o przechodnią Nagrodę Dyrektora LXXVI LO.  Udział w Quizie wzięły wszystkie klasy I i II, reprezentowane przez trzyosobowe zespoły, którym towarzyszył na przemian gorący doping i jęk zawodu, gdy odpowiedzi okazywały się błędne. Zdarzyło się w ferworze walki, podczas gdy na jedno z pytań  było dwie możliwości odpowiedzi A lub B , że jedna z drużyn  podniosła plakietkę z literą C, co wzbudziło   konsternację klasy i wesołość wśród przeciwników.  Pytania Quizu poświęcone były głównie  działalności niepodległościowej i państwotwórczej Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także innym postaciom zasłużonym dla naszej ojczyzny, ludziom nazywanym ojcami niepodległości.  Przygotowano również zadanie dla klasy, w którym trzeba było dopasować nazwiska do krótkich charakterystyk postaci - i tu niektóre klasy obrały metodę narady  lub kłótni, inne drogę dedukcji, a jeszcze inne wystawiły asów z historii i to na ich barkach spoczęła odpowiedzialność za zdobycie dodatkowego punktu.Po trzech rundach  i ocenie zadania dla klasy okazało się , że dwie klasy 2 P i 2W zdobyły po tyle samo punktów- 18. Jury zdecydowało o dogrywce. Pytanie było arcytrudne, jak na klasy niższe programowo, ponieważ był to cytat z poematu „ Piłsudski” Jana Lechonia – trzeba było wskazać autora,  a wśród możliwych odpowiedzi trzej Skamandryci: Lechoń, Tuwim i Słonimski, jednak drużyna klasy II W odpowiedziała bezbłędnie i to oni tryumfowali. W gratulacjach przekazanych w imieniu Pani Dyrektor Izabeli  Nowak – Piłki usłyszeli, że wygrywając Quiz nie tylko zyskali trzeciego wychowawcę, ale na ich barki spada walka o przyszłoroczne wyniki matur, ponieważ zdają ten egzamin z Marszałkiem, którym mają się opiekować przez cały rok.

Konkurs był częścią szkolnych obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  A oto szczegółowa klasyfikacja  uczestników:

I miejsce - klasa 2 W – 19 punktów na 22

II miejsce – klasa 2 P- 18 punktów

III miejsce ex quo  - klasy 2 K, 1L, 2L- 16 punktów  

IV miejsce – klasa IW- 15 punktów

V miejsce- klasa IP- 13 punktów

VI miejsce- klasa IK2- 11 punktów

VII miejsce- klasa IK- 10 punktów

Jak wynika z rezultatów zmagań walka była wyrównana.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok przy okazji kolejnej edycji, tym razem w powiększonym składzie klas pierwszych.

5034.jpg

5036.jpg

Organizatorki: M.Andrychowska-Kozłowska, M.Geresz

 Facebook

Gdzie jesteśmy?