ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Spotkanie z p. Wiesławą Dłubak-Bełdycką >> Powrót <<

Spotkanie przedstawicieli klas I i II z panią Wiesławą Dłubak – Bełdycką, przewodnik warszawską, poświęcone Mariuszowi Zaruskiemu, założycielowi GOPRu. Organizatorzy – pani profesor Bogusława Kruza i pani profesor Katarzyna Wyszomirska.


Facebook

Gdzie jesteśmy?