ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Pamiętamy - 05.11.2018 >> Powrót <<

Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Jak co roku uczniowie naszej szkoły odwiedzali cmetarze i groby zawrówno tych, którzy związani byli z naszą szkołą, jak i osób zasłużonych dla Polski i polskiej kultury. Uczniowie klasy 2P odwiedzili Cmentarz Powązkowski. Wędrując z przewodnikiem po jednej z najstarszych, zabytkowych nekropolii w Polsce odwiedziliśmy m.in. grób Aleksandry, Jadwigi i Wandy Piłsudskich, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Władysława Reymonta, symboliczny grób prezydenta Ignacego  Mościckiego.

 

4609.jpg


Facebook

Gdzie jesteśmy?