ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.pl
Ważne linki

1553.jpg

AKTUALNOŚCI:

Zdobyliśmy tytuł Innowacyjnej Szkoły - 11.10.2018 >> Powrót <<

W minionym roku szkolnym nasze liceum wzięło udział w konkursie Innowacyjna Szkoła. Innowacyjny Nauczyciel. Innowacje pedagogiczne w zakresie klas mundurowych prezentowane w Konkursie przez Panią Lidię Kalicińską zostały docenione przez jury Konkursu i znaleźliśmy się w gronie  9 szkół z Mazowsza, które uzyskały tytuł Innowacyjnej Szkoły. Poza szkołami o swoich innowacjach mówili także nauczyciele i dyrektorzy szkół. W kategorii Innowacyjny Nauczyciel wyróżnienie otrzymał nasz nauczyciel Pan dr Piotr Ślusarczyk.

4 października Podczas Pierwszego Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego laureaci odebrali nagrody. Statuetkę dla naszej szkoły odebrała Pani Dyrektor Izabela Nowak-Piłka. Na forum laureaci prezentowali jeszcze raz swoje dokonania, była także okazja do wymiany doświadczeń nie tylko w gronie nagrodzonych placówek, ale też z nauczycielami z Irlandii, Litwy, Białorusi. Obradom I Forum, które miały miejsce  w Warszawie i Pułtusku, towarzyszyły liczne warsztaty, m.in. z kreatywności, programów współpracy międzynarodowej i wymiany młodzieży Erasmus + i PO WER, a także panele dyskusyjne i spotkania robocze.

Organizatorem Forum był  Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wspólnota Polska. Uczestników w Pułtusku gościła Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej oraz Dom Polonii. 

4477.jpg


Facebook

Gdzie jesteśmy?