ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.pl
1568.jpg

AKTUALNOŚCI:

Pomoc socjalna - wrzesień 2018 >> Powrót <<

Uprzejmie informujemy, że stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie m. st. Warszawy i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 514 zł. netto). Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne u pedagoga szkolnego. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 września.

Zasiłki losowe mogą być  przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, zamieszkałym na terenie m.st. Warszawy, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od zdarzenia uzasadniającego przyznania tego zasiłku. Wnioski są do pobrania u pedagoga/sekretariacie szkoły. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego.


Facebook

Gdzie jesteśmy?