ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.pl
1568.jpg

AKTUALNOŚCI:

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do szkoły - 29.08.2018 >> Powrót <<

Uprzejmie informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do naszej szkoły dostarczają - zgodnie z harmonogramem rekrutacji - oryginały dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) oraz wypełniony kwestionariusz i klauzulę obowiązku informacyjnego (do pobrania poniżej).Facebook

Gdzie jesteśmy?