ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego - 03.06.2018 >> Powrót <<

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 lipca 2018 r. od godziny 11.00 możliwy będzie odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. Przypominamy, że konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości.


Facebook

Gdzie jesteśmy?