ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Quiz wiedzy o Piłsudskim - 30.05.2018 >> Powrót <<

30 maja odbyła się w naszej szkole II edycja Quizu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.  Pytania dotyczyły  m.in.  działalności wojskowej, politycznej i państwotwórczeji Marszałaka, jego ulubionych rozrywek, jego przyzwyczajeń, a także osób, które go otaczały i najbliższej rodziny. Najwięcej problemów  naszym uczniom sprawiło uprządkowanie w kolejności chronologicznej  wydarzeń związanych z historią II Rzeczypospolitej. W zmaganiach wzięło udział osiem trzyosobowych zespołów. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy 1 L, drugie miejsce – klasa 2P. Gratulujemy zwycięzcom wiedzy i już zapraszamy na kolejną edycję quizu, który odbędzie się w przysztym roku szkolnym i będzie nawiązywał do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

4335.jpeg

Zwycięska drużyna z klasy IL

 

 

Organizatorzy: M. Andrychowska-Kozłowska, M.Geresz, S. Wojciechowski


Facebook

Gdzie jesteśmy?