ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.pl
Ważne linki

1553.jpg

AKTUALNOŚCI:

Nasza laureatka w konkursie "Katyń. Prawda i Pamięć" -17.04.2018 >> Powrót <<

Katarzyna Komorowska (kl. I P) została laureatką XVII edycji konkursu Katyń. Prawda i Pamięć. Organizatorem konkursu jest NSZZ Solidarność Region Mazowsze oraz Fundacja Golgota Wschodu. Głównym celem konkursu było zainspirowanie młodzieży do poznania i poszerzenia wiedzy o najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem faktów i wydarzeń długo zakłamanych i przemilczanych, których przykładem jest Katyń, wciąż niedostatecznie znany i w dalszym ciągu wzbudzający wiele emocji. Nagrodą dla zwycięzców będzie uczestnictwo w XVII Pielgrzymce Młodzieży Warszawskiej na Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni (Czwarty Cmentarz Katyński) na Ukrainie. W ten sposób laureaci uczczą pamięć o polskich oficerach pomordowanych i poległych na Wschodzie.

4278.jpg

W tym roku mija78 rocznica Zbrodni Katyńskiej, kiedy to NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Na mocy decyzji władz ZSRR wymordowano też obywateli polskich uwięzionych na zajętych przez Sowietów terenach RP. W wyniku Zbrodni Katyńskiej śmierć poniosło ok. 22 tys. osób. - Wiedza o Zbrodni Katyńskiej jest jednym z filarów nowoczesnej historii naszej Ojczyzny. Bez wiedzy o niej nie da się zrozumieć teraźniejszości. Nie da się być współczesnym patriotą. Musimy pamiętać o tych, którzy za wolność dla swoich potomków zapłacili własną krwią. Dlatego już od 18 lat warszawska „Solidarność” oświatowa oraz Fundacja Golgota Wschodu organizuje dla młodzieży szkół warszawskich Konkurs pt. Katyń. Prawda i Pamięć. Uczestnicy przygotowują pracę na temat Zbrodni oraz piszą test.

Kasiu bardzo dziękujemy i gratulujemy!


Facebook

Gdzie jesteśmy?