ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Zwycięski projekt naszych uczennic - 26.03.2018 >> Powrót <<

Uczniowie LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od początku roku szkolnego uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z budżetu partycypacyjnego. Projekt koordynowali nauczyciele, Sebastian Wojciechowski oraz Małgorzata Zielińska. Efekt to zwycięski projekt uczniów z klasy IK– Aleksandry Szwejk i Natalii Stańczyk. Projekt zakładał doświetlenie pobliskich szkole przejść dla pieszych. Działanie to znacząco podwyższyłoby bezpieczeństwo w drodze do szkoły. W czasie prezentacji projektów uczennice przeprowadziły prezentacje swojego projektu przedstawiając dokumentację fotograficzną oraz mapę sytuacyjną. Projekt znalazł uznanie u Pana Burmistrza, które zdecydował się skierować projekt do natychmiastowej realizacji jeszcze w tym roku budżetowym. To wielki sukces naszych uczniów, którzy potrafili ukazać potrzebę jego realizacji.

Ponadto uczniowie klasy drugiej przygotowali projekt utwardzenia drogi w ciągu prowadzącym do szkoły z przystanku komunikacji miejskiej. Ich projekt został pozytywnie rozpatrzony i stanie do głosowania, które wyłoni najlepsze pomysły.

4267.jpg


Facebook

Gdzie jesteśmy?