ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plDzień otwarty dla kandydatów 13.04. - godz. 11.00

4849.jpg

AKTUALNOŚCI:

150. rocznica urodzin Marszałka - obchody na Litwie - 04-06.12.2017 >> Powrót <<

Na zaproszenie pana ministra Jana Józefa Kasprzyka pani dyrektor Izabela Nowak-Piłka oraz poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczą w odbywających się na terenie Litwy uroczystościach z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego organizowanych przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Obchody te są wyrazem hołdu dla pierwszego Marszłka Polski i Jego żołnierzy.

3952.jpg

3953.jpg
Facebook

Gdzie jesteśmy?