ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Pamiętamy - 01.11.2017 >> Powrót <<

Jak co roku uczniowie Liceum Piłsudskiego w przededniu Święta Zmarłych odwiedzili Warszawski Cmentarz Powązkowski. Znicze zapłonęły w kwaterze Ł, która była grobem bezimiennych ofiar stalinizmu. Dzisiaj miejsce to pobadaniach IPN odzyskało należną rangę a wielu tam pochowanych udało się zidentyfikować. Akcja - Rozświetlić Łączkę trwa, a przedstawiciele społeczności szkolnej - reprezentanci wszystkich klas pierwszych - mieli niepowtarzalną okazję oddać cześć i honor bohaterom Polski.  

3830.jpg

3831.jpg

Organizator: E. KołeczekFacebook

Gdzie jesteśmy?