ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Lekcja w Muzeum Ewolucji - 06.10.2017 >> Powrót <<

Klasy 2P i 2W ogólnowojskowa wzięły udział w wycieczce do Muzeum Ewolucji. W największej sali Muzeum, prawie całkowicie wypełnionej masywnym szkieletem roślinożernego zauropoda, wysłuchaliśmy niezwykle ciekawego wykładu.  Pani przewodnik z humorem odkrywała tajemnice mongolskich dinozaurów i zaprosiła w podróż  w czasie do krasiejowskich bestii. Największe wrażenie wywarły na nas szkielety i czaszki krwiożerczych dinozaurów, odkrytych w kredowych skałach pustyni Gobi. Udało nam się zobaczyć  znane z lekcji żywe skamieniałości: latimerię i hatterię oraz formę przejściową między gadami a ptakami – archeopteryksa. Była to niezwykła lekcja przyrody.

3712.jpg

3714.jpg

Organizator: I.Sokół-Oziemblewska


Facebook

Gdzie jesteśmy?