ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Zielona szkoła klas policyjnych - 19-22.09.2017 >> Powrót <<

Klasy IP oraz IK były na wyjeździe integracyjnym pod Olsztynem w Pasymiu. Czterodniowa wycieczka minęła pod znakiem zdobywania wiedzy związanej ze służbą w policji, zajęć z musztry i zawodów sportowych. Pierwszego dnia klasa policyjno– prawno i policyjno-kryminalistyczna zwiedziły olsztyńskie stare miasto, zamek oraz miasteczko studenckie. Końcówka pierwszego dnia to pierwsze zajęcia z musztry oraz odnowa na basenie lub na sali gimnastycznej. Drugiego dnia klasy zwiedziły Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Policjanci prowadzący zajęcia na uczelni przygotowali wykład i zajęcia dotyczące kryminalistyki oraz przeciwdziałaniu cyberterroryzmowi. Po wykładzie młodzież zobaczyła bazę sportowo-treningową, gdzie tężyznę fizyczną szlifują przyszli policjanci.  Uczniowie przed zwiedzeniem Biblioteki oraz Sali Pamięci polskiej policji mieli okazję zobaczyć najnowocześniejszą w Europie wirtualną salę imitującą ruch miejski. Policjanci bez uszkadzania pojazdów mogą ćwiczyć pościgi w warunkach miejskich. Po południu uczniowie mogli korzystać z bazy sportowo-rekreacyjnej oraz ćwiczyć musztrę. Wieczorem odbyły się zawody sportowe (tor przeszkód + zadanie pisemne), które wyłoniły najlepszy ośmioosobowy zespół. Kolejny dzień to wycieczka do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na miejscu uczniowie odbyli zajęcia warsztatowe z policjantami. Niezwykle interesujące okazały się zajęcia w Wydziale Prewencji Policji. Następnie uczniowie odwiedzili lotnisko w Dajtkach. Tradycyjnie wieczorem ćwiczona była musztra. Ostatni dzień to nieco luźniejsze zajęcia oraz korzystanie z bazy sportowej znajdującej się w ośrodku.

3700.jpg

3701.jpg

Opiekunowie: M.Zielińska, S. Wojciechowski, K.Kakarenko, M. TureniecFacebook

Gdzie jesteśmy?