ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Wybory do Samorządu Uczniowskiego - 27.09.2017 >> Powrót <<

27.09.2017r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń otrzymał przygotowaną kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów. Po dwóch turach głosowania  Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy i ogłosiła wyniki.  Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Przewodnicząca: Paulina Sobotka klasa 2P
Zastępca przewodniczącej: Dominika Lęgas klasa 2W
Sekretarz: Justyna Marszał klasa 2K

Gratulujemy!

3661.jpg

3663.jpg

3664.jpg

Opiekunowie SU: I.Rataj, I.Sokół-Oziemblewska


Facebook

Gdzie jesteśmy?