ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Zajęcia z kryminalistyki - 14-15 września 2017 >> Powrót <<

Klasy o profilu policyjnym uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez ekspertów "Towarzystwa Incjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22". Zajęcia miały na celu przedstawienie aspektów prawnych i praktycznych kryminalistyki. Młodzież zapoznawała się ze sposobami zbierania śladów oraz wykorzystania ich w procesie karnym. Najbardziej zajmujące były zajęcia praktyczne, w trakcie których ujawniano i zabezpieczano ślady linii papilarnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

 

3658.jpg

3659.jpg

3660.jpg

Opiekun: insp. A.Jakubowska


Facebook

Gdzie jesteśmy?