ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Dlaczego Piłsudski nie mieszkał na Zamku? - 06.04.2017 >> Powrót <<

Rok 2017 to rok Marszałka Józefa Piłsudskiego. W związku z tym uczniowie klasy I P uczestniczyli w zajęciach  na Zamku Królewskim pt. "Dlaczego Piłsudski nie mieszkał na Zamku? Józef Piłsudski i jego czasy", poświęcony - patronowi  naszgo  liceum.

Forma naszego przedsięwzięcia ov=bejmowała wykład ze slajdami. film oraz zwiedzanie Zamku pod kątem okresu międzywojennego.

Wszystkie  3 punkty projektu  były bardzo  interesujące. W skupieniu słuchaliśmy wykładu, prowadzonego przez Kustosza Zamku pana Sławomira Szczockiego.  Archiwalny  film zawierał zdjęcia Marszałka, które są rzadko pokazywane. Ekspozycje okresu międzywojennego przybliżyły nam Świetność Zamku Królewskiego ówczesnego okresu. Podsumowując, dowiedzieliśmy sie wielu nowych  szczegółów z życia naszego Patrona  i 2,5 godziny programu  szybko minęły. Na koniec Pan Kustosz podarował nam Album o Zamku Królewskim, który wzbogaci naszą szkolną Salę Tradycji.

To był bardzo  ciekawy projekt pod względem merytorycznym i realioznawczym.

3315.jpg

Organizator: Agnieszka Bonisławska.


Facebook

Gdzie jesteśmy?