ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

12 kwietnia 2010: Oddajemy hołd ofiarom tragedii >> Powrót <<

12 kwietnia 2010 nauczyciele i uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Pałacem Prezydenckim.Facebook

Gdzie jesteśmy?