ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

10.03.2010 >> Powrót <<

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas I, II, III na dzień otwarty o godzinie 17.00 10 marca 2010.


Facebook

Gdzie jesteśmy?