ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.pl
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji listy kandydatów zakwalifikowanych zostały wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku szkoły. W elektronicznym systemie rekrutacji informacja będzie dostępna 15 lipca po godz. 16.00.

Kandydaci zakwalifikowani dostarczają do szkoły w dniach 18 do 25 lipca w godz. 9.00 - 16.00 następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • wypełniony kwestionariusz wraz z wolą podjęcia nauki w naszej szkole oraz oświadczeniem o ochronie danych osobowych
  • karta zdrowia ucznia
  • dwie fotografie

Przypominamy, że złożenie dokumentów w terminie jest warunkiem umieszczenia kandydata na liście przyjętych do szkoły w dn. 26 lipca  2016.

Kwestionariusz


1553.jpg

AKTUALNOŚCI:

Wycieczka Kraków - Częstochowa - Oświęcim 21-23.10.2013 >> Powrót <<

Odbyła się wycieczka do Krakowa, Częstochowy i Oświęcimia uczniów klas III. Wyjazd był związany z programem nauczania języka polskiego i historii w klasie maturalnej oraz tradycyjną wizytą maturzystów na Jasnej Górze.

Organizator: ks. Wacław Pokrzywnicki

 

1238.jpg


Facebook

Gdzie jesteśmy?