ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plAKTUALNOŚCI:

Wycieczka Kraków - Częstochowa - Oświęcim 21-23.10.2013 >> Powrót <<

Odbyła się wycieczka do Krakowa, Częstochowy i Oświęcimia uczniów klas III. Wyjazd był związany z programem nauczania języka polskiego i historii w klasie maturalnej oraz tradycyjną wizytą maturzystów na Jasnej Górze.

Organizator: ks. Wacław Pokrzywnicki

 

1238.jpg


Facebook

Gdzie jesteśmy?