ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.pl
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji listy kandydatów przyjętych zostały wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku szkoły w dniu 14 lipca. o godz.12.30. Informacja będzie dostępna także w elektronicznym sytemie rekrutacji na profilu kandydata.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej składają w dniach 10-14 sierpnia wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty przyjmuje komisja rekrutacyjna w następujących terminach:

  • 10 sierpnia w godz. 10.00 - 14.00               
  • 11 sierpnia w godz. 10.00 - 14.00
  • 14 sierpnia w godz. 10.00 - 16.00

Kwestionariusz

Wniosek


1553.jpg

AKTUALNOŚCI:

Wycieczka Kraków - Częstochowa - Oświęcim 21-23.10.2013 >> Powrót <<

Odbyła się wycieczka do Krakowa, Częstochowy i Oświęcimia uczniów klas III. Wyjazd był związany z programem nauczania języka polskiego i historii w klasie maturalnej oraz tradycyjną wizytą maturzystów na Jasnej Górze.

Organizator: ks. Wacław Pokrzywnicki

 

1238.jpg


Facebook

Gdzie jesteśmy?