ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.pl
Ważne linki

1553.jpg

AKTUALNOŚCI:

Spotkanie z dr. Jackiem Szczytko >> Powrót <<

13 grudnia w czytelni odbyło się spotkanie z dr Jackiem Szczytko z Wydziału Fizyki Uniwer-sytetu Warszawskiego, na temat: „Dlaczego warto studiować kierunki przyrodnicze”. Uczest-niczyli w nim uczniowie klas IIIC, IIID i IIIE. Spotkanie zorganizowały: p. Jolanta Baran – nauczyciel chemii i p. Joanna Kulej – nauczyciel fizyki


Facebook

Gdzie jesteśmy?