ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.pl
1568.jpg

Aktualności: Przed nami

Spotkanie w sprawie matury 2019 - 26.09.2018... Czytaj dalej

Zapraszamy rodziców uczniów klas trzecich na spotkanie z dyrektorem szkoły w dniu 26 września o godz. 18.00. Celem spotkania będzie omówienie harmonogramu egzaminów maturalnych, zapoznanie z dokumentacją związaną z egzaminem maturalnym, omówienie procedur przebiegu egzaminu, w tym przyczyn unieważnienia egzaminu, zapoznanie z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzan


Przesłanie Weteranów dla naszych uczniów - 17.09.2019... Czytaj dalej

17. września 1939 roku zapisał się tragicznymi zgłoskami w historii naszej Ojczyzny. Agresja sowiecka pogrążyła nadzieje Polaków na rychłe zwycięstwo w walce z niemieckim okupantem i na wiele lat skazała nas na niewolę. Dziś tamte wydarzenia  jawią się jako odległe, ale chcemy i powinniśmy o nich pamiętać. W kolejną rocznicę napaści ZSRR na Polskę młodzież naszego liceum miała okazję niemalże „dotknąć historii”, poniewa


Uroczystości z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość - 01.09.2018... Czytaj dalej

Na Placu Józefa Piłsudskiego odbyły  się centralne uroczystości z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Światowego Zjazdu Weteranów organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem na czele. W uroczystości na zaproszenie Pana Ministra uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły. NajważniejszymPomoc socjalna - wrzesień 2018... Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie m. st. Warszawy i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 514 zł. netto). Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne u pedagoga szkolnego. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 września. Zasiłki losowe mogą być  przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego s


Propozycja ubezpieczenia - do 30.09.2018... Czytaj dalej

W załączniku do niniejszej informacji znajduje się propozycja ubezpieczenia dla uczniów naszej szkoły wybrana przez Radę Rodziców. Prosimy o zapoznanie się z ofertą - aktualną do 30 września br.Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 - 03.09.2018... Czytaj dalej

"Piękny jest rozum ludzki i niezwyciężony" - te słowa Czesława Miłosza są dla nas przesłaniem na nowy rok szkolny. Wiersz "Zaklęcie" zaprezentowali nam Agata Mościcka (III K)  i Patryk Murawski, (III P) na gitarze akompaniował im Mateusz Kot (III P). Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego poprzedziła tradycyjnie msza  św. w Kościele Matki Bożej z Lourdes. Waznym punktem uroczystości było odczytanie przez Aleksandrę FFacebook

Gdzie jesteśmy?